facebooktwittermail d

Uppåt för export av svenska jordbruksvaror

Den svenska exporten av jordbruksvaror ökade med nio procent förra året. Importen ökade med tre procent.

Förra året exporterades jordbruksvaror och livsmedel till ett värde av 54 miljarder kronor. En betydande del, cirka 19 miljarder kronor, är fisk som till stor del har norskt ursprung. Att den räknas in i den svenska exporten beror på att den via Sverige har sålts till något annat land.

Mejeriprodukter ökade


Men exporten ökade även oräknat fisk. Kött och köttvaror ökade med sex procent, mejeriprodukter och ägg med 14 procent och spannmål med tre procent.

De främsta mottagarländerna av svenska livsmedel och jordbruksprodukter är Norden samt Frankrike.

Ökade med tre procent


Den svenska importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade med tre procent förra året. Totalt importerades produkter till ett värde av 95 miljarder kronor. Danmark, Tyskland, Nederländerna och Norge är de största avsändarländerna.

Eftersom exporten ökade mer än importen i fjol minskade det så kallat negativa handelsnettot för livsmedel och jordbruksprodukter. Det är första gången sedan år 2000 som Jordbruksverket ser en minskning.

Förbättrad export


Olof Sköld på Jordbruksverkets enhet för handel och marknad betonar att exportökningen skett trots att den svenska kronan förstärkts kraftigt både mot euron och den amerikanska dollarn.
- Det visar ju att trenden med förbättrad export egentligen är ännu starkare än de här siffrorna visar, säger han och fortsätter:

- Om det är ett trendbrott eller en tillfällighet går kanske inte att säga förrän vi ser nästa års siffror. Jan Olsson