facebooktwittermail

Upp till kamp mot barkborren

Nu startar jakten på granbarkborrarna i södra Norrland. 14 000 skogsägare i krisområdet ska informeras och uppmanas att börja agera.

I torsdags höll Skogsstyrelsen Södra Västernorrland ett barkborremöte i Njurunda utanför Sundsvall. Ett av många. Tusentals skogsägare ska kontaktas och informeras om det allvarliga läget.

- Den största utmaningen med informationsmötena är att få varenda skogsägare att förstå vilken allvarlig situation vi står inför. Nu har vi sett hur snabbt angreppen kan accelerera, säger Fredrik Lundqvist ställföreträdande distriktschef på Skogsstyrelsen Södra Västernorrland.

Hårt drabbade


Åtta kommuner i södra Norrland kommer att bli slagfältet i kampen om granskogen i vår.
De barkborreangrepp som hittades förra våren riskerar att utvecklas till en katastrof av Gudrunlika proportioner om inte alla aktörer i skogen lyckas stoppa den lille gnagaren i flykten.

- Varje markägare måste försöka ta sig i kragen och ta sig ut och se om den här typen av skador finns på fastigheten. Klarar man inte av det själv av någon anledning ska man kontakta oss eller någon annan som kan hjälpa till.

Utvalda kommuner


Det är Sundsvall, Ånge, Timrå, Härnösands, Kramfors, Sollefteå, Bräcke och Ragunda kommuner som har utnämnts till bekämpningsområde, även om angrepp har hittats även i angränsande områden.
- Kärnområdet i angreppen ligger söder om Ånge och österut mot Stöde. Där var det som värst.

Men Skogsstyrelsen vet ännu inte några precisa arealer eller vilka volymer virke som hotas. I bekämpningsområdet gäller speciella regler.

Färskt granvirke som avverkats eller skadats före den 15 juni måste vara ute före den 15 juli. Tidigare var det den 1 augusti. Färskt granvirke som avverkats eller skadats mellan den 15 juni och den 15 september måste vara ute inom fem veckor.

- Där har vi en viktig roll för att kontrollera att regelverket följs. Vi kommer också att följa barkborresvärmningarna noggrant och informera skogsägare.
Vad angreppen i Mellannorrland beror på är lite osäkert.

"Komplex situation"


- Det är en lite mer komplex situation än efter Gudrun. Det har varit en blandning av faktorer. Dels var det en stormfällning 2007 och dels även en problematik med stress i granbestånden. Det vet man kan trigga i gång granbarkborreangrepp, säger Åke Lindelöw, fältentomolog på SLU.Härje Rolfsson