facebooktwittermail d

Upp och ned för Moelven under 2022

2022 blev det näst bästa året i Moelvens historia, men går ändå till historien som ett utmanande år. Utmaningarna fortsätter under 2023 samtidigt som Moelven investerar 1 miljard för ökad konkurrenskraft. 

Moelven minskade omsättningen med 3 procent och rörelseresultatet med 42 procent under fjolåret, jämfört med 2021. Rörelsemarginalen gick från 20 procent under 2021 till 12 procent 2022.