facebooktwittermail d

UPM fördubblar mängden död ved i skogen

UPM fördubblar mängden död ved i sina produktionsskogar för att öka den biologiska mångfalden.