facebooktwittermail d

Här ska skogsrester bli flygbränsle

På flera platser i Sverige planeras för produktion av skogsbaserat flygbränsle.

– Sannolikt kommer det att leda till ökad lokal och regional konkurrens om skogsråvara, säger Elisabeth Wetterlund, professor vid Luleå tekniska universitet.