facebooktwittermail d

Ungskogarna i uselt skick

40 procent av ungskogarna av tall och 15-20 procent av granungskogarna har för få huvudplantor i rätt trädslag. Det visar en ny studie från SLU.

Självföryngrad tallungskog som totalförstörts av älgarnas bete (arkivbild).
Självföryngrad tallungskog som totalförstörts av älgarnas bete (arkivbild). FOTO: FRIDA CARLSTEDT

Genom att studera data från älgbetesinventeringen (Äbin) har SLU undersökt tillståndet i landets ungskogar. Resultatet är nedslående, enligt Skogforsks tidning Vision.

40 procent av ungskogarna av tall har för få stammar för att växa upp till talldominerade bestånd, och för gran är motsvarande siffra 15–20 procent. Bara hälften av granungskogarna har fler än 1 500 granar per hektar.

Tappet kan undvikas

I stället är det gott om självföryngrad björk, och det innebär mer blandskogar men också lägre produktion i framtiden.

– Skogsbruket talar mycket om att öka produktionen. Att bevara produktionen vore ett bra första steg, säger Urban Nilsson, professor i skogsskötsel vid SLU till Vision.

”Skogsbruket talar mycket om att öka produktionen. Att bevara produktionen vore ett bra första steg”, säger Urban Nilsson.
”Skogsbruket talar mycket om att öka produktionen. Att bevara produktionen vore ett bra första steg”, säger Urban Nilsson. FOTO: TORBJÖRN ESPING

I ett räkneexempel i Vision skattas tillväxtminskningen 2050 på upp till 6 miljoner kubikmeter per år. Men enligt Urban Nilsson kan tappet undvikas om dagens föryngringar förbättras.

– Man kan inte ge älgen skulden för allt elände med låga plantantal, fel ståndorter, klen markberedning, sena röjningar, frost och törskate. Listan är lång och skadorna samverkar, säger han till Vision.