facebooktwittermail d

Unga kräver satsningar på lantbruket – för miljöns skull

Florens

För en bättre miljö krävs mer jordbruk. Det var budskapet från ett stort antal unga lantbrukare som samlades i Florens, Italien, under G20-mötet på torsdagen.

Unga lantbrukare demonstrerar i Florens.
Unga lantbrukare demonstrerar i Florens. FOTO: KRISTINA WALLIN

Världen över försvinner allt mer odlingsbar mark. Det ville de unga italienska lantbrukarna göra jordbruksministrarna i G20-länderna uppmärksamma på under det jordbruksmöte som organisationen just nu håller i Florens.

De har också börjat arbeta på ett världsomspännande nätverk som ska samla unga jordbrukare runt dessa frågor.

Ungdomarna som ATL talade med på plats i Florens ville också poängtera vikten av att göra miljön central i all jordbrukspolitik. De anser att det inte går att förbättra miljön i världen utan en satsning på lantbruket.

– Jordbruket är framtiden! skanderade de på det historiska torget Santa Croce i centrala Florens, dit de tagit med sig höbalar och en traktor.

På torget såldes också jordbruksprodukter, skolklasser fick lära sig hur ett lantbruk fungerar och kockar lagade mat med inhemska produkter.

Unga demonstranter med höbalar.
Många hade samlats på torget Santa Croce i Florens. FOTO: KRISTINA WALLIN

De unga lantbrukarna poängterade även vikten av att regeringar går in och hjälper lantbrukare som drabbas av klimatförändringarna. Italien har i år haft svåra frostnätter med temperaturer ned till minus 15 grader sent på våren, stora översvämningar och extrem värme med temperaturer upp emot 50 grader i somras. Just därför vill ungdomarna att regeringarna satsar på dem som är lantbrukets framtid världen över, men som har det extra svårt under dessa förhållanden.

G20 Jordbruk pågår i Florens till lördag 18 september. Förutom representanter för länderna som ingår i G20 deltar bland annat Världsbanken, WHO, FAO och OCSE.