facebooktwittermail d

Unga företagare satsar stort inom entreprenad och jordbruk

Bland årets UF-företag med tema lantbruk och entreprenad är det många studenter som tagit fasta på behovet av arbetskraft på gårdarna. Maskinkörning och arbete med djur är de mest återkommande inriktningarna.