facebooktwittermail d

Unga förare flyr ensamt yrke

Många maskinförare lämnar skogen. Bland de yngre är den främsta anledningen ensamheten, skriver tidningen Skogen.

Även obekväma arbetstider stöter bort ungdomar - liksom att de kan tvingas vara borta från hem och familj under längre perioder.

- Det är en ny generation som börjar arbeta med maskinerna. De ställer andra krav på den sociala biten, säger Einar Alke, inriktningsansvarig för skoglig utbildning vid Åsbygdens Naturbruksgymnasium i Jämtland, till tidningen.

En varningsklocka


Genom ett samarbetsprojekt, där bland annat entreprenörer och Åsbygdens Naturbruksgymnasium ingår, har det visat sig att allt fler förare slutar.

Einar Alke anser att problemet bör studeras och analyseras, om trenden ska kunna vändas.

- Det borde även ligga i entreprenörernas och skogsindustriernas intresse att få veta mer om varför utbildad personal inte stannar kvar inom näringen. Redan nu är utbildade maskinförare ett bristyrke, säger han.ATL.nu