facebooktwittermail

"Unga bönder måste få bättre möjligheter"

Nu kräver Sveriges unga jordbrukare att regeringen underlättar generationsskiften för att stimulera ungt företagande och vill se jordbruksstöd till båda parter.

Emilia Astrenius Widerström, LRF Ungdomen, vill se jordbruksstöd till båda parter vid generationsskiften.
Emilia Astrenius Widerström, LRF Ungdomen, vill se jordbruksstöd till båda parter vid generationsskiften.

Kravet förs fram av LRF Ungdomens ordförande Emilia Astrenius Widerström i en debattartikel i dagens SvD.

I debattartikeln slås fast den höga medelåldern bland lantbrukarna; 58 år. Den är alldeles för hög menar hon och pekar på att om Sverige ska lyckas behövs unga bönder som vågar satsa på en framtid för att förse Sverige med mat och energi.

"För att ökad livsmedelsproduktion ska kunna bli verklighet måste möjligheterna öka för oss som vill ta över en gård eller starta ett landsbygdsföretag. Det kan röra sig om investeringar på tiotals miljoner för någon som inte ens är känd på banken", skriver Emilia Astrenius Widerström.

Som ATL nyligen skrivit så ses EU-stödet till unga lantbrukare över av EU:s revisionsrätt. Stödet har också varit ifrågasatt. Emilia Astrenius Widerström menar att unga bönder inte har råd att säga nej till stödet men tycker inte att det är ett optimalt sätt att gynna ungas konkurrenskraft.

"Vi unga frågar oss därför vad regeringen gör för att underlätta den nödvändiga föryngringen", skriver Emilia Astrenius Widerström och kräver att regeringen ska underlätta generationsskiften.

Det föreslås också att det ska införas stöd eller andra riktade insatser till båda parter i ett generationsskifte:

"Vi lanserar idén om att jordbruksstöd behövs både till de yngre lantbrukare som vill ta över gårdar och de äldre som vill lämna över men inte anser sig ha råd med detta."

ATL TV. Så löste hon generationsskiftet

LÄS OCKSÅ Bonde söker efterträdare via annons