facebooktwittermail

Unga bönder känner stolthet över sitt yrke

Precis som fyra av tio bönder förutspådde i förra årets Lantbruksbarometer har lönsamheten förbättrats under 2010. 46 procent av lantbrukarna upplever att den är ganska eller mycket god.

2009 var det enbart 22 procent av lantbrukarna som tyckte det. Men det är fortfarande 52 procent som anser att lönsamheten är ganska eller mycket dålig.

- Procentuellt sett blir det en stor uppgång, men det beror på att det har varit år med djup nedgång och ett riktigt bottenår 2009, säger Jimmy Larsson på LRF Konsult som arbetat med Lantbruksbarometern.

Den största förändringen i lönsamhet står mjölkföretagen för. Från ett lönsamhetsindex* på minus 56 ligger det nu på plus 26.

Den näst största förbättringen har växtodlarna fått uppleva och därefter en svag uppgång för nötproducenterna. Grisföretagen har som väntat upplevt en stor nedgång.

De under 30 trivs


Trivseln är hög för hela lantbrukarkåren. Hela 97 procent av de 3 690 intervjupersonerna uppger att de trivs med sina jobb. Men bland lantbrukare under 30 år är trivseln total. De är också stolta över att vara bönder i högre grad än den äldre generationen.

På frågan om han är stolt över att vara bonde svarar 31-åriga Mårten Rasmusson i skånska Rydsgård "absolut".

- Stoltheten ligger nog mycket i att bara klara av det här ekonomiskt. För allt är så hysteriskt dyrt när det gäller lantbruk, säger Mårten Rasmusson.

Lägre optimism


Optimismen inför framtiden är dock något lägre i årets rapport. 30 procent tror på bättre lönsamhet 2011 och året innan trodde 40 procent att det skulle bli bättre kommande år. Då tyckte man att det inte kunde bli sämre - i år är det mer osäkert.

- Det som är lite oroväckande när man tittar på just grisföretagen det är att de inte heller tror på en bättre lönsamhet. De är ju verkligen nere på en bottennivå, men ändå har de inte känsla av att det blir bättre, som de naturligt sett borde ha, säger Jimmy Larsson på LRF Konsult.

För djupare analys, intervjuer och statistik - läs fredagens ATL.

*Lönsamhetsindexet är beräknat som skillnaden mellan andelen som svarat "ganska god" eller "mycket god" och andelen som svarat "ganska dålig" eller "mycket dålig". Tove Nilsson