facebooktwittermail d

Undersöker hur växtskyddsmedel påverkar hälsan

Trädgårdsnäringens anställda ska kartläggas. Lunds universitet har fått 1,7 miljoner kronor för att undersöka hur daglig hantering av växtskyddsmedel påverkar hälsan.

Det är Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning som har beviljat medel för kartläggningen till avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet. Studien kommer att ledas av överläkare Margareta Littorin.

Forskarna ska ta urinprov, studera huden, göra allergiprov och kolla andningsfunktionen hos 50-75 personer som är anställda inom trädgårdsföretag.

Provresultaten kommer att jämföras med befolkningsgrupper som inte hanterar växtskyddsmedel i yrket.

Även en informationskampanj om hur man skyddar sig när man hanterar växtskyddsmedel kommer att genom föras inom studien.
Pengarna kommer från forskningsprogrammet Lantbrukets hållbara tillväxt och lönsamhet. Marianne Persson