facebooktwittermail

Underskott av fosfor i många fält

Decennier av återhållsam gödsling har tärt på fosforförråden på många håll i slättbygderna. Men nu syns en viss ökning i försäljningen av fosforstarka gödselmedel.

FOTO: MORTEN STRICKER/SCANPIX/TT

Jordbruksmarken i både slätt- och mellanbygd har i genomsnitt ett underskott i fosforbalanserna, det vill säga att mer fosfor förs bort från fälten i form av skörd och halm än vad som tillförs genom gödsling. Det är framför allt konventionella växtodlingsgårdar med mycket höstgrödor, utan tillgång till stallgödsel, vars fosforbalanser är negativa.