facebooktwittermail d

Underlätta vardagen för fäbodarna

Vi behöver ett förenklat och anpassat regelverk som underlättar vardagen för fäbodbrukandet.

FOTO: THOMAS RIESBECK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

För fäbodrörelsen är det viktigt att kunna erbjuda hållbar mat som är sund och säker, närproducerad och fri från skadliga kemikalier och tillsatser. Vi behöver ett förenklat och anpassat regelverk som underlättar vardagen för fäbodbrukandet. Vi vill se höjda ersättningar och priser som visar mervärdet för lokalproducerade produkter.

Myndigheter och brukaren ska självfallet göra vad som föreskrivs, men tillämpningen måste vara flexibel och verklighetsanpassad. Dialogen är viktig – vi ska prata med varandra, inte om varandra.

Vi anser att riksdag och regering ska ge myndigheterna ett tydligt främjandeansvar och därmed underlätta, stödja och hjälpa enskilda i sin vardag. Vi vill se ett samordnat myndighetsansvar på lokal, regional och nationell nivå och därmed underlätta kontakterna med myndigheter. Fäbodrörelsen anser att politiken ska underlätta för småskalig lokal produktion!

Fäbodrörelsen stödjer idén från Eldrimner (Nationellt resurscentrum för mathantverk) om att upprätta en årlig krångellista och att åtgärder genomförs.

Det ska vara lätt att göra hållbara val, ursprungsmärkning och information krävs. Kommuner ska ställa krav i offentliga upphandlingar på att maten ska vara sund, säker och hållbar.

Fäbodrörelsen vill nu se att fagert tal leder till handling och åtgärder. Det finns fäbodbrukare som vill fortsätta och det finns de som vill bli fäbodbrukare.

De vet om, liksom hela fäbodrörelsen, att fäbod- och utmarksbruk står för mycket av det som alla pratar om – en hållbar utveckling. Intresset för fäbodlivet ska vi använda för att visa fäbodens värden och resolut ta tag utmaningarna.

Fäbodrörelsens vill:

• Förenkla och anpassa regelverket och tillämpningen till fäbodbrukandets förutsättningar

• Ge myndigheterna ett tydligt främjandeuppdrag

• Samordna myndighetsansvaret på lokal, regional och nationell nivå

• Underlätta för småskalig lokal produktion

• Genomför Eldrimners förslag om en årlig ”krångellista”

• Underlätta hållbara val genom ursprungsmärkning

• Vid offentlig upphandling ställa kraven på sund, säker och hållbar mat.

Kenneth Johansson

ordförande

Olle Berglund

vice ordförande

Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF)