facebooktwittermail d

Underlätta företagandet i gröna näringar

Företagandet på landsbygden ska uppmuntras. Vi moderater vill tillsätta en äganderättsutredning och sänka dieselskatten, skriver Maria Malmer Stenergard och Sten Bergheden.

Det finns en tydlig skillnad mellan höger och vänster i miljö- och jordbrukspolitiken. Regeringen använder skattebetalarnas pengar för att tillfredsställa Miljöpartiets önskemål om prestigeprojekt med ingen eller liten positiv effekt för Sveriges lant- och skogsbrukare. Bidrag och subventioner ska kompensera för högre skatter och produktionskostnader.

Vi moderater vill i stället sänka kostnaderna och genomföra regelförenklingar som stärker konkurrenskraften inom de gröna näringarna. Sverige ligger på många sätt i framkant både inom jordbruk och skogsbruk och med rätt förutsättningar kan de gröna näringarna växa ännu mer. Vi moderater vill därför stärka konkurrenskraften genom sänkta kostnader, minskat regelkrångel och färre särkrav.

En levande landsbygd förutsätter ett lant- och skogsbruk som skapar arbeten och välstånd. Drivmedel är en betydande del av kostnaderna för de gröna näringarna. Trots att varje kostnadsökning leder till minskad konkurrenskraft väljer regeringen att kraftigt höja drivmedelsskatterna.

Utöver vanlig indexering av skatten införs en årlig omräkning av bensin- och dieselskattesatserna, vilket driver upp priserna för jordbruksdiesel. Vi gör därför en nedsättning med 50 öre per liter diesel, jämfört med regeringen.

Det är tydligt att Miljöpartiet bestämmer regeringens politik i den här frågan. Tyvärr får alla som bor och arbetar på landsbygden betala priset för Miljöpartiets inverkan på regeringen.

Många markägare och företagare inom de gröna näringarna ger uttryck för oro över att äganderätten håller på att urholkas. Det kan exempelvis handla om Artskyddsförordningen, diskussioner om utökad talerätt avseende avverkningar eller ett missbrukande och överutnyttjande av allemansrätten.

Sveriges över 300 000 skogsägare gör dagligen stora insatser för att vi ska ha ett fungerande skogsbruk, och därmed i förlängningen en stärkt tillväxt i hela Sverige. Vi vill därför tillsätta en äganderättsutredning med särskilt fokus på de gröna näringarna. Företagande på landsbygden ska uppmuntras och äganderätten får inte urholkas.

Eftersom våra gemensamma medel är begränsade måste fokus i landsbygds- och jordbrukspolitiken alltid ligga på resultat i förhållande till kostnad. Varje skattekrona måste användas på bästa möjliga sätt. Vi säger nej till en politik som ger med ena handen och tar med den andra.

Jordbruket, livsmedelsindustrin och skogsindustrin lägger grunden för en livskraftig landsbygd. Det är för oss självklart att stärka förutsättningarna för företagande, handel och konkurrenskraften så att fler jobb skapas i hela landet.

Maria Malmer Stenergard (M)

Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson

Sten Bergheden (M)

Landsbygdspolitisk talesperson