Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 19 december 2016

  Stötta skogsbruket - sabotera inte

  Sveriges framtid är ljus tack vare skogen. Vi, 330 000, privata skogsägare är i stort nöjda med att få aktivt bruka vår skog och njuta av den. Men det finns tyvärr några snåriga hinder, skriver Alf Karlman, Landsbygdspartiet oberoende.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Möjligheterna att öka Sveriges självförsörjningsgrad finns i skogsbruket. Genom att processa egna skogsprodukter kan vi framställa el, värme och drivmedel. Tekniken finns men skattepålagorna förhindrar utvecklingen. För att få igång en säker produktion behövs det stora insatser från staten. En stor del av kostnaderna bör tas från försvarsbudgeten eftersom det inte går att försvara Sverige vid en avspärrning utan att ha tillgång till eget producerat bränsle.

  Sveriges skogsägare levererar råvara till förädling av skogsprodukter som säljs vidare ut i världen. Över 100 miljarder netto drar vi in varje år genom exporten av skogsprodukter. Dessutom har skogen en nyckelroll när det gäller att skapa ett hållbart samhälle. Allt som tillverkas av olja kan i framtiden tillverkas av trä.

  Det finns tyvärr några snåriga hinder när vi skall bruka och sälja vår skog.

  Låt mig peka på fem:

  1) EU kommer med förslag om regler som skall styra hur vi som medlemsland skall bruka och använda vår råvara. Transportkompaniet riksdagen måste tillsammans med den stora kadern av EU-parlamentariker och tjänstemän som representerar oss i Bryssel sätta ner foten och hävda våra intressen.

  2) Att i de områden där man hittar till exempel. bombmurkla, lavskrika eller tjäder får skogsägaren avverkningsförbud enligt Art- och habitatsdirektivet. Problemet är att skogsägaren inte blir berättigad till någon ersättning, vilket kan innebära ekonomisk katastrof för den enskilde ägaren.

  3) Kryphål i lagen börjar bli mer och mer en orsak till att skogsägarna förlorar pengar. Lagarna som riksdagen stiftar är ofta så dåligt beredda innan de konfronteras med rättsväsendet och verkligheten att det blir skickligheten i att hitta kryphål som avgör utfallet av domen och inte rättvisan.

  4) Svårigheten att få tag i skogsarbetare kanske beror på att media informerar om hur man skall maxa sin ledighet i stället för att prioritera hårt arbete.

  5) Skogsstyrelsens offentliggörande av avverkningslistor och Datainspektionens förbud att sätta upp övervakningskameror vid skogsmaskiner gynnar endast miljöaktivister och kriminella. Äganderätten blir sekundär.

  Alf Karlman

  Landsbygdspartiet oberoende

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen