facebooktwittermail d

Ultraljud och 3D-teknik ska ge friskare djur

Två forskningsprojekt ska leda till en mer hållbar nötkreaturshållning och bättre djurvälfärd.

Två forskningsprojekt ska leda till en mer hållbar nötkreaturshållning och bättre djurvälfärd.
Två forskningsprojekt ska leda till en mer hållbar nötkreaturshållning och bättre djurvälfärd. FOTO: ANN LINDÉN

Två forskargrupper har fått pengar från Stiftelsen Lantbruksforskning. Den ena gruppen forskare vid SLU och SVA ska utveckla en metod för att upptäcka ledåkommor med hjälp av ultraljudsmetod hos avelstjurar.

Den andra gruppen från SLU och Växa Sverige ska med hjälp av sensorteknik, 3D-teknik och höghastighetsfilmning med reflekterande markörer i ett rörelselabb undersöka hur räfflor i golvet påverkar nötkreaturs risk för att halka.

Målet är att forskningsresultaten ska komma till direkt praktisk användning för att förebygga mekaniska skador.

Forskarna får dela på 1400 000 kronor.