facebooktwittermail d

Inget förlängt importstopp för ukrainskt spannmål

EU sätter stopp för importstoppet av ukrainskt spannmål, meddelar EU-kommissionen.