facebooktwittermail d

”Sålde fjolårets skörd före kriget”

Familjen Sjakalos familjeföretag i västra Ukraina har klarat sig relativt bra trots kriget. Men svårigheterna är ännu långtifrån över.