facebooktwittermail d

”Avtalet är mycket viktigt för Ukraina”

Äntligen har Ukrainas spannmålsexport sjövägen kommit i gång. Rysslands behov av goodwill bland fattiga länder som är beroende av Ukrainas spannmål kan ha medverkat till en lösning, skriver Bo Libert i en utblick.

Lastfartyg ute på havet.
Trots ett fortsatt intensivt pågående krig har spannmålsexporten från Ukraina återupptagits. FOTO: AP

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

För ett par veckor sedan återupptogs spannmålsexporten från Ukraina trots ett fortsatt intensivt pågående krig och trots attacker från rysk sida mot just hamnstaden Odessa. Det första fartyget avseglade måndagen den 1 augusti lastat med majs med destination Libanon.

Tio fartyg avseglade den 8 augusti. Ytterligare fartyg ligger i de ukrainska hamnarna lastade med spannmål, eller är på väg dit.

Det som har hänt är att Turkiets president Recep Tayyip Erdogan tillsammans med FN:s generalsekreterare António Guterres har fått till stånd ett avtal som ger en öppning för lastfartygen att lämna hamnarna. Avtalet gäller i 120 dagar och förlängs automatiskt om parterna inte ingriper.

Dessutom slöt Ryssland ett separat avtal med Turkiet för att kunna exportera sitt spannmål och gödselmedel, som på grund av västs sanktioner har hindrats, även om handeln av dessa varor inte stoppats direkt.

Därtill finns det förmodligen en vilja från rysk sida att bevara en viss återstående goodwill. Rysslands utrikesministern Sergej Lavrov var nyligen i Afrika för att presentera den ryska positionen vilket kan vara en faktor som påverkar.

Avtalet är mycket viktigt för Ukraina då jordbruksexporten utgör en mycket viktig del av landets ekonomi. Genom att tömma lagren får man också mer plats för den nya skörden. Turkiet spelar en fortsatt central roll genom att de kommer att inspektera lasterna och övervaka transporten.

Ukraina står normalt för 10 procent av världens veteexport och hälften av solrosoljeexporten. Enligt tidningsuppgifter är cirka 20 miljoner ton spannmål lagrade i avvaktan på export. Sedan får man lägga till skörden i sommar som normalt ligger på runt 60 miljoner ton. I fjol var skörden rekordstor, 86 miljoner ton.

Under krigsåret 2022 kommer skörden förstås att bli lägre än normalt. Det finns olika siffror i omlopp och en uppskattning ligger på 50 miljoner ton. President Volodymyr Zelenskyj tror till och med att skörden kan bli halverad, oklart dock vad han jämför med.

Den minskade exporten har påverkat matpriserna och därmed livsmedelsförsörjningen för de fattiga delarna av befolkningen i främst Asien och norra Afrika. Om Ukraina tidigare exporterade 5 miljoner ton per månad, är man nu nere på kanske 1 miljon.

Förutom själva blockaden så finns det åtskilliga andra problem. Till exempel försäkringspremierna som blir skyhöga under kriget.

Ryssland beskylls för att stjäla spannmål i de ockuperade territorierna. Det finns också uppgifter om att spannmål i dessa områden ”köps” till mycket låga priser. Enligt BBC har man kunnat följa transport av stulen spannmål till Krim. Det finns också indikationer på att det spannmålet har vidareexporterats som ryskt spannmål.

Under kriget har man från ukrainsk sida påbörjat försök att exportera spannmål via Constanta i Rumänien. Det är dock en komplicerad led som inkluderar landtransport från de ukrainska hamnstäderna vid Svarta havet. Sjötransport via Svarta havet är fortsatt huvudalternativet för Ukrainas viktiga jordbruksexport.

Kriget är inte mindre intensivt och det tycks som att de ryska styrkorna är pressade. Man ska inte underskatta de ukrainska problemen, men med nya vapen från Natoländer tycks läget vara något förändrat.

Bo Libert

Bo Libert är Agr Dr och var lantbruksråd vid den svenska ambassaden i Moskva 1988–1990 och har därefter arbetat på OECD, Naturvårdsverket och FN. En stor del av dessa engagemang har rört miljö- och naturresurser i Östeuropa.