facebooktwittermail d

Långsam anpassning av Ukrainas jordbruk till EU

Mycket återstår att göra för att inlemma det ukrainska jordbruket i EU:s regelverk, konstaterar EU-kommissionen.