facebooktwittermail d

Uddevalla startar lärlingsprogram inom naturbruk

Samtidigt som regionen lägger ned naturbruksgymnasier satsar Uddevalla kommun.

Lärlingsprogrammet inom naturbruk ska ha fyra grenar; djurvård, skog, trädgård och lantbruk. Skolledningen hoppas på platser för eleverna på bland annat större lantbruk i närområdet. Tanken är att eleven tillbringar halva sin tid i skolan och halva på en praktikplats.

Fem till tio elever

En naturbrukslärare har anställts och mellan fem och tio elever väntas, skriver Bohusläningen.

Kommunerna och regionen i Västra Götaland har egentligen ett avtal som sträcker sig till 2018 om att kommunerna inte får starta naturbruksutbildningar. Beslutsfattarna i Uddevalla menar dock att regionen med sina nedläggningsbesked visat att de tvekar om den sortens verksamhet och att en lärlingsutbildning inte omfattas av avtalet.