facebooktwittermail d

Erik Thyselius: ”Ett tyskt bondeuppror i vardande?”

Historiskt har Kristdemokratiska CDU varit det naturliga valet för många tyska jordbrukare. Nu har det ändrats, konstaterar Erik Thyselius i ledarsidans Utblick.

Erik Thyselius.
Erik Thyselius blickar mot Tyskland, som snart går till val. FOTO: PRIVAT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Utblick är ledarsidans vinjett för skrivna utblickar. Här skriver gästande skribenter från nära och fjärran för att vi ska lära oss mer om världen.

Den 26 september går tyskarna till val. Kristdemokratiska CDU har styrt i olika konstellationer ända sedan 2005. Då fanns det nästan 400 000 gårdar och jordbruksföretag (hit räknas även skogs- och fiskerinäringen) i Tyskland.

I dag är den siffran nere på drygt 263 000. Ett resultat av en allt tuffare konkurrens i kombination med strukturomvandlingar och teknikutveckling.

Men det är knappast någon liten sektor: nästan en miljon människor arbetar inom den.

Historiskt har CDU varit det naturliga valet för många jordbrukare (2017 lade 60 procent sin röst på CDU eller bayerska systerpartiet CSU). En undersökning i branschtidningen Agrarheute från i våras visade dock att liberala FDP (24 procent) för första gången tagit över förstaplatsen från CDU (18 procent) när tidningens läsare fick frågan vilket parti de tänkte rösta på.

FDP, som främst förknippas med urbana frågor, hamnade även på förstaplats (30 procent) när läsarna rankade vilket parti som bäst representerade jordbrukets intressen (CDU fick 22 procent, Die Grünen sex procent och socialdemokratiska SPD blott en (1) procent).

En orsak till att CDU förlorar mark bland sina tidigare kärnväljare är att förbundsregeringen (CDU/CSU samt SPD) presenterat, och instiftat, ett lagpaket i syfte att skydda insekter. Deutscher Bauernverband, Tysklands största intresseorganisation för jordbrukare, menar att åtgärderna inte kommer att hjälpa insektslivet, samtidigt som det innebär en stor belastning för branschen.

För tyskt jordbruk i allmänhet har dock Angela Merkels ovilja att ta ideologiska strider fått mer långtgående konsekvenser än ett enskilt lagpaket om insekter. På samma sätt som energifrågan getts en ”grön inramning” efter beslutet att avveckla kärnkraften, har problemformuleringarna kring frågor om landsbygd och jordbruk överlåtits till Die Grünen.

Följden har blivit att samhällsdebatten utgår från att ekologiska gårdar är bättre än konventionella, att skogarna ska skyddas i stället för att brukas och att drivmedelspriserna måste höjas (därmed inte sagt att det saknas utmaningar för jordbruket, men det är inte heller givet att grön symbolpolitik är lösningen).

Det kan stå CDU dyrt på valdagen.


Erik Thyselius

 

Erik Thyselius är verksam vid Axess Publishing och programledare för Axess TV:s Panelen. Han skriver och kommenterar återkommande om tysk och europeisk politik.