facebooktwittermail d

Tyska grisar till Sverige trots svinpest

Afrikansk svinpest har drabbat tre mindre grisbesättningar i östra Tyskland, i ett område där smittan finns bland vildsvin.

Risken att smittan ska sprida sig till Sverige är fortsatt låg, anser SVA, trots att en grupp livgrisar nyligen importerades hit från norra Tyskland.

Gris drabbad av afrikansk svinpest.
Afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och europeiska vildsvin med akut blödarfeber som i de flesta fall leder till döden. Bilden är från Uganda. FOTO: ERIKA CHENAIS, SVA

I september förra året konstaterades det första tyska fallet av afrikansk svinpest på vildsvin nära gränsen till Polen. Sedan dess har mer än 1 500 smittade vildsvin hittats, främst i förbundslandet Brandenburg, men även söder därom i Sachsen.

Det är i Brandenburg som smitta nu hittats hos tamgrisar på tre gårdar. I ett fall rör det sig om en ekologisk besättning med 200 djur, i de andra fallen om husbehovsbesättningar med två respektive fyra grisar. Alla grisarna har avlivats.

Besättningarna ligger inom de områden som redan är berörda av smittan och har restriktioner enligt EU-gemensamma regler.

18 tyska grisar till Sverige

I mitten av juli transporterades en grupp på 18 tamgrisar från förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern, som ligger norr om Brandenburg, till Sverige. Det rör sig om en person som flyttat från Tyskland till Sverige och tagit med sina grisar i flytten. Införseln är gjord helt enligt gällande regler och grisarna befinner sig nu i karantän.

– De här djuren är väl kontrollerade. Införseln av levande djur till Sverige är väldigt liten och risken att afrikansk svinpest ska komma hit via tamgrisar bedömer vi som mycket låg, säger säger Erika Chenais, epidemiolog vid SVA.

Erika Chenais.
Erika Chenais, epidemiolog på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA. FOTO: THERESE SELÉN, SVA.

I EU-länder där smittvägarna gått att klarlägga har tamgrisar varit oskyldiga till att sprida smittan. Det är vildsvinen som är boven. Men människan hjälper till genom att hantera köttprodukter från smittade områden på ett sätt som ökar risken att vildsvin i nya områden smittas.

Sammantaget bedömer inte SVA att risken för en spridning till Sverige har ökat.

– För att smittan ska komma hit krävs att en lång kedja av händelser inträffar. Någon ska komma till Sverige och ta med sig en fläskprodukt, det köttet ska vara smittat, kastas i naturen och hittas av ett vildsvin. Men ju längre smittan pågår i Europa och ju fler som är smittade desto mer ökar risken, men den är fortsatt väldigt låg, säger Erika Chenais.

Afrikansk svinpest, ASF, inom EU

Sjukdomen har funnits inom EU sedan 2014. Tyskland blev det tolfte EU-landet att drabbas. Sedan tidigare är smittan spridd i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Slovakien, Rumänien, Bulgarien och Grekland. Även Tjeckien och Belgien har varit drabbade, men är nu friförklarade.

Läs mer

Afrikansk svinpest i Tyskland oroar köttproducenter

Total avskjutning av vildsvin i Tyskland

Se mer: ATL TV: Stängslet som ska skydda danska exporten

Läs också

Nytt system för övervakning av afrikansk svinpest föreslås

Steg i rätt riktning för vaccin mot afrikansk svinpest