facebooktwittermail

Tydligare riskbedömning minskar brandtillbuden

I samband med ökad brandrisk genomför skogsbolagen numera samrådsmöten.

– Tack vare detta har antalet brandtillbud blivit färre, säger Erik Viklund, Mellanskog.  

Bränd skog i Finsjö utanför Mönsterås.
I juni rasade en stor skogsbrand i Finsjö utanför Mönsterås. FOTO: FREDRIK LOBERG

Sedan några år tillbaka finns branschgemensamma riktlinjer avseende brandrisk vid skogsarbete.