facebooktwittermail d

Tydligare riskbedömning minskar brandtillbuden

I samband med ökad brandrisk genomför skogsbolagen numera samrådsmöten.

– Tack vare detta har antalet brandtillbud blivit färre, säger Erik Viklund, Mellanskog.