facebooktwittermail

Tvivel om majs efter stora vildsvinsskador

På många håll i södra Sverige har majsodlingen ökat de senaste tio åren, särskilt efter torkan 2018, men i Västra Götalands län har den minskat.

Grönt majsfält i södra Sverige fotograferat ovanifrån.
Majsodling i Skåne (arkivbild). FOTO: STAFFAN ANDERSSON/TT

I det mest nötkreaturtäta länet i landet odlas det förhållandevis lite majs. Och någon uppåtgående trend går inte att se i Västra Götalands län. Det finns förvisso en liten uppgång efter det torra 2018, men jämfört med 2010 så har majsarealen minskat med 37 procent. Sett till antalet djur i länet är det från ganska låga nivåer.