facebooktwittermail

Tvingades till dyr sanering efter dieselstölden

Försäkringen gav ett fullgott skydd när dieseltjuvarna gav sig på Mikael Kuylenstiernas traktortank. Men när bränslet rann ut i marken blev kostnaden desto högre. Bara självrisken för saneringen uppgick till 22 400 kronor.

Dieselstölden tvingade fram en kostsam sanering när stora mängder bränsle rann ner i marken på Mikael Kuylenstiernas lantbruk. Nu vill han uppmärksamma andra på problemet.
Dieselstölden tvingade fram en kostsam sanering när stora mängder bränsle rann ner i marken på Mikael Kuylenstiernas lantbruk. Nu vill han uppmärksamma andra på problemet. FOTO: MIKAEL KUYLENSTIERNA

Dieseltjuvar kan vara nog så frustrerande. Men när Mikael Kuylenstierna i Kimstad utanför Norrköping fick sin traktortank uppborrad skapade stölden också stora hål i plånboken när stora mängder diesel rann ut på marken.

– Traktorn gav en självrisk på 1 700 kronor, så det är inte mycket att orda om, säger han.

Utsläppet tvingade däremot fram en lika dyr som nödvändig sanering, inte minst eftersom gårdens dricksvattenbrunn låg i närheten och här täckte försäkringarna inte lika bra.

– Plötsligt handlade det om två olika skador, där den ena mer eller mindre gick under rubriken naturkatastrof, säger Mikael Kuylenstierna.

Fick sanera marken

Utsläppet gjorde att 40-45 ton fick grävas ut och saneras i anslutning till brunnen, och i det här fallet tvingades Mikael Kuylenstierna stå för en stor del av kostnaden själv eftersom självrisken uppgick till 22 400 kronor. Helt orimligt tycker han själv, eftersom han inte hade orsakat skadan.

– Hade det gått hål på grund av att jag inte hade skött traktorn är det en annan sak. Men den här gången handlar det om skadegörelse.

"Kan drabba alla"

Alternativet skulle vara att inte rapportera olyckan. Men det är knappast att rekommendera när det finns risk för att föroreningarna kan gå ner i dricksvattnet, fortsätter Mikael Kuylenstierna. Konsekvensen blir i stället att varje lantbrukare som drabbas får räkna med att bära en betydande del av kostnaden själv.

– Varje lantbrukare är i riskzonen för att råka ut för det här.

På Länsförsäkringar, som har beslutat om självrisken i det här fallet, motiveras kostnaden med att skadehistoriken bestämmer nivån på premien och självrisken.

– Det kan upplevas som högt. Men vi ägs av våra kunder och har inget vinstintresse, men tanken är att försäkringarna inom lantbruket ska bära sina egna kostnader, säger Patrick Petersson, som är försäkringschef på Länsförsäkringar Östgöta.

LÄS ÄVEN: Ny brottskod ska hjälpa polisen mot dieselstölderna

Vill uppmärksamma

Han påminner även om att kunderna kan välja självrisknivå, och tycker inte att kostnaden är hög sett till det skydd man får. Men Mikael Kuylenstierna tycker ändå att det känns orimligt, och vill gärna uppmärksamma andra på att ha dieselstölderna i åtanke när de ser över sina försäkringar.

– Det här handlar ju om skadegörelse där man blir utsatt för ett brott, säger Mikael Kuylenstierna som även ifrågasätter om inte maskinförsäkringen borde ha bekostat saneringskostnaden också.