facebooktwittermail d

”Tvinga inte fastighetsägare att köpa kommunalt vatten”

Tvångsanslutningen av hushåll till kommunalt vatten och avlopp är enbart till nackdel. Det är en dyr och dessutom sårbar lösning, skriver Lars-Göran Carlsson. 

Luftningsrör enskilt avlopp
Egen brunn och eget avlopp är ett enkelt och robust sätt att sköta VA-frågan på landet. FOTO: CHRISTINE OLSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Man kan vara utan mat i flera veckor men vatten måste man ha varje dag. Det dagliga behovet för en vuxen brukar anges till 3 liter.

I ett krisläge riskerar vårt samhälle att bli utsatt för cyberattacker, som kan slå ut vår elförsörjning. Eftersom det inte finns tillräckligt med reservkraft försvinner också vattnet i våra kranar. Inte heller avloppsnätet fungerar när alla pumpar stannar.

Ett fysiskt sabotage med aggressiva bakterier mot en kommunal vattentäkt skulle kunna slå ut befolkningen i en hel stad. Kriget i Ukraina har också visat hur beroende vi är av importerade reningskemikalier. 

En brunn på landsbygden är inte sårbar på detta sätt. Även om man har en eldriven pump så har man också möjlighet att manuellt hämta upp vatten. Vid en tillrinning av 1 kubikmeter per dygn kan således en enda enskild brunn förse mer än 300 personer med deras dagliga vattenbehov. Den som har ett traditionellt avlopp med självfall till en markinfiltration kan enkelt bära in en hink vatten, hälla i wc-stolen och allt fungerar som vanligt.

Det finns cirka 700 000 enskilda brunnar på landsbygden, som i allmänhet har bra vatten. Det är svårt att tänka sig att någon främmande makt skulle kunna åka runt och sabotera alla dessa.

Det är dock inte Putin och Ryssland som utgör det största hotet utan våra 290 kommuner, som med stöd av Vattentjänstlagen försöker tvångsansluta småbyar och stugområden. Detta för att få fler som delar på kostnaderna för kommunernas dåligt underhållna ledningsnät. Fastighetsägare ska tvingas köpa kommunalt vatten i stället för det som man har i egen brunn.

För dem som bor alltför långt ut på landsbygden vill man i stället kräva elberoende minireningsverk med olika reningskemikalier i stället för att förlita sig till naturens renande kretslopp som har fungerat i tusentals år. Detta utan bevis för att befintligt avloppssystem orsakar olägenheter för miljön eller människors hälsa.

Om kriget kommer till Sverige måste människor, i brist på skyddsrum, evakueras ut från storstäderna. Vart då? Jo, ut på landsbygden naturligtvis. Då måste där finnas pålitliga system som åtminstone garanterar vattenförsörjning.

Förstör inte denna krisberedskap!

Lars-Göran Carlsson, ordförande i VA-i-tiden, föreningen för fastighetsägare med enskilt vatten och avlopp