facebooktwittermail

Tveksamt med certifiering av pellets i Sverige

I det pellettstäta Centraleuropa har arbetet kommit långt med att skapa en norm för certifiering av bränslepellets. I Sverige är det mera tveksamt.

FALKENBERG (ATL)
På Svebios pelletskonferens i Falkenberg i veckan ställdes det klart att pellets i praktiken är en svepande beskrivning av de små stavar av pressad träflis som via pannor och kaminer håller folk varma.

Den som provat vet att det finns både bra och dålig pellets och medan priset tycks vara den kanske viktigaste faktorn för svenska konsumenter är kvaliteten en förutsättning för kundernas intresse i Mellaneuropa där pelleteldningen har högre status.

Jämnare kontroll


ENplus kallas en certifieringsmetod med vilken European Pellet Council garanterar kvaliteten på bränsle som uppfyller deras fastställda normer. Det är en prisstärkande kvalitetsstämpel där ett argument är jämnare både kvalitetskontroll och faktisk kvalitet än vad man uppnår med stickprov.

I ENplus ingår kontinuerliga inspektioner av produktionsanläggningarna och distributionskedjan. För godkännande krävs kunniga förare, lämpliga fordon och lagringsrutiner. Kvalitetskraven omfattar också bulkpellets.

Kvalitetssäkringen bygger på självkontroll kompletterad med slumpmässiga kontroller.

Fast avgift


Kostnaderna för certifieringen finansieras med en fast avgift för granskning och analys av bränslet för cirka 2 000 euro medan certifieringen kostar cirka 400 euro. Att använda ENplus varumärke kostar 10-15 eurocent per ton.

I framför allt Tyskland och Österrike är certifieringsprocessen i gång, till del framdriven av import av pellets av sämre kvalitet. Dålig pellets kan man köpa i Sverige också men här är det sällan något större problem.

- Certifieringen är en tysk idé som har relevans där man använder undermålig råvara. Jag tror inte att ENplus blir aktuellt i vare sig Sverige, Finland eller Danmark, säger Niklas Engström, affärsområdeschef för pellets hos Neova.
- Här görs all pellets på ren skogsråvara. Jan Vainult