facebooktwittermail d

Tveeggat kabelbeslut för gotländska bönder

Nya sjökablar till Gotland innebär stabilare strömförsörjning men också en upprustning av elnätet på ön som tar jordbruksmark i anspråk.