facebooktwittermail d

Överklagar nej till Göksholms solpark

Länsstyrelserna i olika län gör olika bedömningar om vad som krävs för lokaliseringsrutredning för solparker på åkermark.