facebooktwittermail d

Två planer för skogen – helt olika siffror

Två planläggare gav helt olika resultat. I ena skogsbruksplanen står det 5 600 skogskubikmeter, i den andra 8 000 kubikmeter, vilket betyder stora skillnader i fastighetens ekonomiska värde.