facebooktwittermail

Två planer för skogen – helt olika siffror

Två planläggare gav helt olika resultat. I ena skogsbruksplanen står det 5 600 skogskubikmeter, i den andra 8 000 kubikmeter, vilket betyder stora skillnader i fastighetens ekonomiska värde.

Två planer för samma fastighet gav helt olika siffror.
Två planer för samma fastighet gav helt olika siffror.

För en fastighet som just nu är ute till försäljning finns två nyligen gjorda skogsbruksplaner. Bara det är ovanligt. Ännu mer anmärkningsvärt är att planerna har så olika värden.