facebooktwittermail d

Mjölkbönder på varsin sida gränsen

Bäckevarv/Svinndal

Det är inte mer än åtta mil mellan de två mjölkbönderna. Och en riksgräns emellan. Så nära men ändå med vitt skilda förutsättningar. Men just den här dagen, då ATL är på besök, är mjölkpriset exakt lika när den norska och svenska kronan står i stort sett lika i värde.