facebooktwittermail d

Två länder redovisar oroande resistens

Bakterier med resistens mot antibiotika i form av ESBL-CARBA har isolerats i två länder i Europa. Däremot har sådana bakterier inte hittats i svenska djur och livsmedel. Det visar resultaten från den övervakning av resistens som gjordes inom EU 2016 och som presenteras i dag av den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, och den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC.

Det finns en uttalad oro att användningen av antibiotika inom djurhållningen ska gynna resistenta bakterier. Dessa kan sedan spridas till människor, exempelvis via livsmedel. Därför övervakas förekomsten av antibiotikaresistens bland bakterier hos djur och på kött inom EU. I den nu presenterade övervakningen studerades exempelvis hur vanligt resistens mot olika antibiotika är bland tarmbakterier från slaktkycklingar och kalkoner, samt hur vanliga vissa typer av resistenta bakterier är hos dessa djurslag och på kött från dem.

"Att bakterier som producerar ESBL-CARBA har isolerats från djur i några europeiska länder är oroande. Det är en typ av resistens där vi knappt har någon antibiotika att sätta in om den skulle smitta vidare till människor", säger Oskar Nilsson, veterinär och antibiotikaexpert vid SVA i ett pressmeddelande.

Men även i Sverige finns det vissa problem, enligt SVA. Ett exempel är att ESBL-bildande E coli-tarmbakterier finns hos en stor andel kycklingar och på kycklingkött i Sverige, precis som i de flesta andra länder i EU.

LÄS ÄVEN: Salicylsyra effektivt mot klövspaltsinflammation

LÄS ÄVEN: Växttillskott kan ersätta antibiotika