facebooktwittermail d

TV: Egna filmen visar att Valtran inte startar korrekt

Gunnar Strömqvist har själv filmat hur svårstartad hans nya Valtra är i kyla. Trots en rad försök har verkstaden inte kommit tillrätta med problemet. 

Med bara några månader kvar till första snöfallet blir Gunnar Strömqvist nu allt mer orolig för hur han ska klara den snöröjning som han har tagit på sig.