facebooktwittermail d

Tusentals kronor att spara med vallhund

En vallhund kan spara tid motsvarande 70 000 kronor om året för en djurbonde. Nu får lantbrukare chans att gå en subventionerad utbildning i att använda vallhund.

Det är Svenska Vallhundsklubben som genomför leaderprojektet Den arbetande vallhunden - en tillgång för får- och nötnäringen i syöstra Skåne.

Målet är att 25 yrkesverksamma skånska djurbönder ska gå med i satsningen och börja använda vallhund i sina besättningar.

Utbildningen startar i januari och löper under hela 2012 med cirka tio kurstillfällen.

Inte råd

Det blir teorigenomgångar, träning och studiebesök. De som inte redan har en hund kan få hjälp av de erfarna kursledarna att hitta en lämplig, fyrbent arbetskamrat.

Eftersom projektet fått pengar genom landsbygdsprogrammet och kursledarna lägger mycket ideell tid behöver en lantbrukare bara betala 800 kronor plus moms för att gå utbildningen.

– Ingen yrkesverksam bonde ska kunna säga "jag har inte råd". Vallhundar kostar inte heller mycket, en arbetshund ska vilken bonde som helst kunna köpa, säger projektledare Marianne Klima.

Metiderade

Hon och de övriga tre ansvariga i projektet, Åsa Ramberg, Tomas Westman och Karin Söderberg, är alla meriterade inom fårvallning. För nötvallningen kommer de att engagera kursledare som är duktiga på nöt.

Tanken är att projektet i sydöstra Skåne ska leda till att det kommer fram en projektbeskrivning som lokalklubbar ute i landet kan följa för att göra liknande satsningar.

Spara pengar

I Skåne finns ungefär 2 800 djurbönder och mycket få av dem använder sig av vallhund i dag. Där ser Marianne Klima en stor potential att höja lantbrukarnas konkurrenskraft. Tidsstudier har visat att en arbetande vallhund kan spara in tid motsvarande 70 000 kronor om året i lönekostnader för en anställd.

– En del anställda som har med sig vallhund på jobbet får lönetillägg, säger Marianne Klima.