facebooktwittermail d

Tusentals kor fast på fartyg sedan december

Två fartyg med totalt 2 600 kor lämnade Spanien i mitten på december. Rädslan för virussjukdomen blåtunga har gjort att de ännu inte fått komma i land. Nu befaras många av djuren vara döda, rapporterar The Guardian.

På Karim Allah ska det finnas ungefär 900 kalvar. Bilden är tagen den 24 februari efter att fartyget lagt till vid Cartagenas hamn i södra Spanien.
På Karim Allah ska det finnas ungefär 900 kalvar. Bilden är tagen den 24 februari efter att fartyget lagt till vid Cartagenas hamn i södra Spanien. FOTO: TALLIA SHIPPING LINE CO. SRL/REUTERS/TT

De två fartygen Elbeik och Karim Allah lämnade från två olika hamnar i Spanien i mitten av december med slutdestination Libyen. På grund av ett misstänkt utbrott av virussjukdomen blåtunga har fartygen vägrats inträde vid en rad olika hamnar, bland annat i Turkiet, vilket resulterat i att de sitter fast ute till havs.

Fartyget Elbeik ska ha ungefär 1 700 djur ombord och sitter fast i turkiska vatten utanför Cyperns kust. På Karim Allah ska det finnas ungefär 900 kalvar. Fartyget har återvänt till Spanien efter drygt två månader till sjöss och befinner sig sedan i tisdags i hamnen Cartagena, utan att få gå i land.

Spaniens regering och landets största sammanslutning av nötköttsproducenter, Asoprovac, hävdar dock att båda skeppen kom från områden fria från blåtunga.

Djuren kan redan vara döda

Flera olika organisationer har begärt att veterinärer ska kallas till fartygen för att undersöka och avliva djur som lider. En officiell veterinärinspektion skulle ha gjorts förra veckan men inget av fartygen närmade sig land för att låta veterinärerna stiga ombord. De har heller inte begärt mer foder, vilket enligt Maria Boada Saña, veterinär på NGO Animal Welfare Foundation, kan tyda på att djuren redan är döda.

Ilvia Barquero, direktör för Animal Equality Spain, sa tidigare i veckan till The Guardian att hon förstod att många djur redan var döda och alla som fortfarande lever skulle ”lida ett riktigt helvete”.

Kryphål i reglerna

Tilly Metz, ordförande för europaparlamentets utredningskommitté för djurtransport uttalade sig förra veckan om problematiken när det gäller djurtransporter till havs.

I detta fall handlar det om att tid på fartyget anses vara ”vilotid” och inte ”transporttid”. Det innebär att det inte finns någon gräns på hur många timmar djur kan befinna sig på fartygen, vilket kan användas som ett kryphål i reglerna för skydd av djur under transport.

”Ett fartyg är inte ett flytande stall. Det är en onaturlig, ofta stressande, överbelastad och underbemannad miljö med överhängande risker så som sjukdomsutbrott, foderbrist och vägran att komma i land”, säger hon till The Guardian.

LÄS MER: Fraktskepp med 14 000 får kapsejsade i Svarta Havet

LÄS OCKSÅ: EU-kommissionär vill stoppa fårtransport

LÄS ÄVEN: Tre svenskar klara för att granska djurtransporter

EU:s regler för transport av levande djur

I EU:s lagstiftning fastställs en generell gräns på 8 timmar för vägtransporter av nötkreatur, hästar, får och svin. Denna tid kan emellertid förlängas, under förutsättning att bättre utrustade fordon används.

De maximala transporttiderna i bättre utrustade fordon är följande:

Mycket unga djur (som fortfarande diar): 9 timmars transport + 1 timmes vila (vattning) + 9 timmars transport

Svin: 24 timmar under förutsättning att de har ständig tillgång till vatten

Nötkreatur, får och getter: 14 timmars transport + 1 timmes vila (vattning) + 14 timmars transport

Efter de ovanstående tiderna ska djuren lastas av, ges tillfälle att vila, vattnas och utfodras under minst 24 timmar på en mellanstation. De maximala transporttiderna kontrolleras genom användning av en s.k. färdplan.

Hästar: 24 timmar med vattning var 8 timme.

Kommissionen kommer att inom kort lägga fram ett förslag som ska ersätta den befintliga EU-lagstiftningen. Detta förslag kommer bland annat innehålla detaljerade bestämmelser för fartyg som ska frakta djur.

Fakta: Blåtunga

Blåtunga (även benämnd bluetongue) är en allvarlig virussjukdom som drabbar tama och vilda idisslare samt kameldjur. Det finns ett flertal varianter – serotyper – av viruset. Sjukdomen sprids via blodsugande svidknott. Blåtunga kan inte drabba människor.

Förekomst: Blåtunga förekommer främst i Afrika, Mellanöstern, Nordamerika och Medelhavsområdet. År 2006 spreds sjukdomen för första gången till Nordeuropa och 2008 även till Sverige. Efter en omfattande vaccinationskampanj kunde landet åter förklaras fritt i slutet av 2010. Ett flertal serotyper av viruset som orsakar blåtunga (serotyperna 1 ,2, 3, 4, 8 och 16) cirkulerar i medelhavsområdet. Dessutom har serotyp 4 under senare tid spridits i stora delar av sydöstra Europa och serotyp 8 i stora delar av Frankrike.

Symtom: Alla djur som smittas blir inte sjuka och graden av symtom varierar från lindriga symtom till allvarlig sjukdom och död. Förutom feber ses svullnad och rodnad i slemhinnorna i munhåla och näshåla. Djuren saliverar och har nosflöde. Svullnad kan också ses kring nos, öron och ibland hela huvudet. Svullnader kring huvudet kan ge upphov till cirkulationsstopp i tungan, som då blir blå. Detta är dock ganska ovanligt, även om det gett sjukdomen dess namn. Senare bildas sår runt nos, i mun och i klövrand vilket gör att djuret får svårt att äta och uppvisar hälta. Allvarliga symtom är vanligast hos får, nötkreatur får vanligen mildare symtom med salivation samt nos- och tårflöde.