facebooktwittermail d

Regeringen vill frysa reduktionsplikten i ett år

Regeringen föreslår ett stödpaket på 14 miljarder främst för att mildra prischocken på drivmedel. 

Finansminister Mikael Damberg (S).
Finansminister Mikael Damberg (S). FOTO: CHRISTINE OLSSON /TT

– Det här är ett kraftfullt åtgärdspaket på kort sikt, säger finansminister Mikael Damberg (S).

Totalt kostar åtgärderna staten 13,9 miljarder kronor. Alla åtgärder syftar dock inte till att sänka drivmedelspriserna.

Regeringen motiverar paketet med att det ska möta prisökningar på drivmedel och el till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

– Läget är fortsatt osäkert och priserna rör sig mycket, men vi ser att vi måste stötta konsumenter i detta akuta skede och samtidigt vidta åtgärder för att fortsatt minska vårt fossilberoende, säger Mikael Damberg.

I paketet föreslås tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel från 1 juni till 31 oktober. Enligt regeringens beräkningar innebär skattesänkningen 1,30 kronor lägre pris per liter vid pump. Det är utöver den skattesänkning på 50 öre som redan är beslutad och ska gälla från maj.

Vill frysa reduktionsplikten 

Men regeringen vill också införa ett nytt engångsstöd, en drivmedelkompensation, på tusen kronor per bilägare. För bilägare som bor i utpekade gles- och landsbygdsområden blir engångsstödet på 1 500 kronor.

Dessutom föreslås att reduktionsplikten, det vill säga krav på att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel, fryses på 2022 års nivå under nästa år.

– I detta säkerhetspolitiska läge är det viktigare än någonsin att utöka vår egen produktion av förnybar energi som biodrivmedel för att påskynda klimatomställningen och bryta beroendet av fossila bränslen, säger Mikael Damberg.

BNP-indexering, som varit pausad 2021 och 2022, föreslås pausas även 2023.

I paketet föreslås även att anslaget för klimatbonus för de som köper framförallt elbilar, fylls på med 3,9 miljarder kronor.

Förlängt elprisstöd – men lägre stödnivå

Stödpaketet omfattar även förlängt elprisstöd under mars för södra och mellersta Sverige. Stödnivå är dock lägre än tidigare.

– Prisutvecklingen på el märks framförallt i södra Sverige, där priset varit dubbelt så dyrt som i norra Sverige, säger Mikeal Damberg.

Regeringen kommer återkomma efter fortsatt dialog med elnätsbolagen.

Den som förbrukar mer än 2 000 kWh kan få stöd på uppemot 1 000 kronor, enligt regeringen.

”Största reformen på flera decennier”

Paketet innehåller även ett mer långsiktigt förslag på nya regler för reseavdrag.

– Det är den största reformen av reseavdraget på flera decennier, betonar Mikael Damberg.

Regeringen vill ersätta reseavdraget med en skattereduktion som helt baseras på avståndet mellan bostad och arbetsplats.

Varken typ av färdmedel eller kostnaderna för resorna ska ha betydelse för det nya avdraget.

Regeringen ska besluta om en lagrådsremiss den 17 mars. 

Målet är att de nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2023.

”Presenterar inga luftslott”

Under måndagen förkunnade Kristdemokraterna att de vill sänka dieselpriset med 9 kronor och bensinpriset med 5 kronor. Samtidigt meddelade Vänsterpartiet att de vill införa ett pristak på bensin och diesel på 18 kronor litern. 

Två förslag som innebär större prissänkningar än regeringens förslag. 

– Jag presenterar inga luftslott, jag presenterar sådant som går att genomföra i verkligheten och har betydelse för svenska hushåll här och nu. Jag menar att det här paketet är kraftfullt och omfattande, säger Mikael Damberg. 

– Vi kommer att komma med skattesänkningar här men det finns ingen gratislunch, det man väljer att genomföra måste man över tid finansiera, annars skapas underskott.

Åtgärdspaketet

Sänkt skatt, bensin och diesel: 3,7 mdr

Drivmedelsstöd, bilägare: 4 mdr

Klimatbonus: 3,9 mdr

Förlängt elprisstöd: 0,9 mdr

Höjt bostadsbidrag: 0,5 mdr

Pausad BNP-indexering: 0,9 mdr

Summa: 13,9 mdr

Källa: Regeringen

Läs också

LRF larmar: Vill ha en minst en miljard till

Kostnadskrisen i lantbruket

Regeringen föreslår krisstöd till bönder

Landsbygdsministern: Jag utesluter inga åtgärder

Majoritet för krisstöd till jordbruket

Var fjärde lantbrukare har dragit ner på verksamheten

Prognosen för lantbrukets resultat sänks med halv miljard

Grisbonden: Aldrig varit med om liknande prisstegring

Satsningen på tomater avbryts – elräkning på halv miljon

Lantbrukarna om dieselpriset: Påverkar alla

LRF kräver stödpaket för att undvika matkris

Prisförhandlingar kan ge mer pengar till bönderna

Rådgivaren: Återhållsamhet blir nyckelordet närmaste tiden

Centern vill ge stödmiljard till jordbruket

Dyr gödsel får fler att tveka om prissäkring