facebooktwittermail d

Tungt för HK Scan

Den finländska köttjätten presenterade ett försämrat resultat för 2016. Framför allt den svenska marknaden drog ned resultatet..

HK Scans koncernchef Jari Latvanen konstaterar att alla marknader förutom den finska presenterade sämre 2016 jämfört med 2015.
HK Scans koncernchef Jari Latvanen konstaterar att alla marknader förutom den finska presenterade sämre 2016 jämfört med 2015.

För 2016 presenterade HK Scan ett resultat före skatt på 4 miljoner euro vilket är klar försämring mot förra årets resultat före skatt på 14 miljoner euro.

Den operativa vinsten för marknadsområde Sverige som är HK Scans största marknad uppgick till 14,5 miljoner euro mot förra årets resultat på 21,5 miljoner euro. En klar försämring således, men ett resultat som följer den sedan tidigare kommunicerade vinstvarningen. Orsaken är enligt HK Scan framför allt bristen på svenskt nötkött som pressat upp priserna kraftigt.

Försäljningen i Sverige uppgick totalt till 804 miljoner euro 2016 mot 841 miljoner euro 2015.

I Finland förbättrades rörelseresultatet och 14, 8 miljoner euro mot 4,9 miljoner euro 2015. I Baltikum 6,4 miljoner euro 2016 jämfört med 5,4 2015. Danmark har det fortsatt tungt och resultatet för 2016 blev -9,1 miljoner euro mot -9,3 miljoner euro 2015

HK Scans totala försäljningsintäkter landade på 1 872 miljoner euro jämfört med 1 917 miljoner euro för 2015.