facebooktwittermail

”EU-kommissionens skogsstrategi sågas”

Inte bara i Sverige som kritiken är omfattande. 

Kalhygge.
Ska Bryssel kunna detaljreglera skogsskötseln? FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

EU-kommissionen presenterade i juli sin skogsstrategi. Det var oroande läsning.

Riktningen som kommissionen pekade ut är mot att Bryssel ska kunna detaljreglera skogsskötseln. En linje som bryter mot principen om att skogspolitiken är en nationell fråga. Alltså ett politikområde som inte ska styras på EU-nivå.

Från svenskt håll har kritiken varit omfattande. Och oron över vad strategin kan innebära har varit stor.

Exempelvis varnade Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist för ”extremt stora konsekvenser för svenskt skogsbruk” (16/7).

Men det är inte bara i Sverige som kritiken är omfattande. Nyligen har Tyskland och Österrike krävt ett resolut avvisande av de ökade maktambitionerna i EU-kommissionens skogsstrategi.

I ett gemensamt uttalande från jordbruksministrarna i Tyskland och Österrike, Julia Klöckner och Elisabeth Köstinger, riktas hård kritik mot kommissionens strävan mot juridiskt bindande krav på medlemsländernas användning av skogen. Julia Klöckner och Elisabeth Köstinger ger visserligen stöd till en skogsstrategi som kan komplettera den nationella politiken men påtalar att skogen är en nationell kompetens.

Självklart borde också den svenska regeringen kroka arm med andra EU-länder i kritiken mot kommissionens skogsstrategi.