facebooktwittermail d

Tunga kottar knäcker grantoppar

Det är kottår i Bohuslän och Dalsland i år. Det stora antalet kottar gör granarna så tunga att topparna riskerar att knäckas.

Ännu så länge är skadorna begränsade men höststormar och snö väntas gå hårt åt granbeståndet.

Kottår inträffar var sjunde till tionde år och konsekvensen kan vara så rikligt med kottar på granen att tyngden knäcker toppen på moderträdet.

I grunden positivt

– I grunden är det positivt med kottår eftersom det ger mycket frön till granplantor kommande år men nu har det blivit lite för mycket av det goda och en del träd har knäckts av tyngden, säger Frida Karlsson, virkesinköpare på Stora Enso Skog.

När hon har varit ute och inventerat i skogen under september har hon sett upp till tio knäckta granar per hektar. Det är dels grantoppar som ligger på marken fulla med kottar och dels toppar som brutits av men hänger kvar döda i träden.

Ekonomiska värden på spel

Nu är hon rädd för större skador och betydligt fler knäckta grantoppar i spåren av de höststormar som närmar sig. En annan fara är tung blötsnö senare i höst och vinter som tynger ned ytterligare. Och det står stora ekonomiska värden på spel.

– Bryts toppen på granen förlorar ägaren inte bara massavedbiten i toppen utan risken är också stor för toppröta och angrepp av barkborre, säger Frida Karlsson.

Tyngst i september

Det är granbeståndet i norra Bohuslän och Dalsland som framförallt påverkas under kottåret. Fenomenet gäller uppvuxen granskog eftersom äldre träd sätter mer kott än yngre.

Kottarna är som tyngst i september och blir lite lättare när de börjar torka i oktober för att släppa fröna mellan oktober och februari.