facebooktwittermail d

Bra måste bli ännu bättre om målen ska nås

Många gör mycket. Men missar Sverige det övergripande klimatmålet kan resultatet bli att antalet timmertransporter minskar.