facebooktwittermail d

Tummen upp för skyddsväst för jakthund

Använd skyddsväst mot rovdjurangrepp på jakthunden. Den rekommendationen ger jägare i Örebro som fått bidrag för att köpa skyddsvästar till sina hundar.

Från länsstyrelsen i Örebro har jägare kunnat söka bidrag för att köpa skyddsvästar åt sina jakthundar. Västarna skyddar mot angrepp av rovdjur och finns i två typer; dels de som skyddar med hjälp av elektricitet, dels de med så kallat vargstål.

Vid länsstyrelsens pressträff i går demonstrerade jägaren Reine Pettersson med sin hamiltonstövare Kompis hur skyddsvästarna används i praktiken.
Vid länsstyrelsens pressträff i går demonstrerade jägaren Reine Pettersson med sin hamiltonstövare Kompis hur skyddsvästarna används i praktiken. FOTO: SUSANNA GUSTAVSSON

Under 2015 sökte 40 personer bidraget, och nu har länsstyrelsen utvärderat deras erfarenheter i en enkät. Av de 33 som svarade på enkäten rekommenderar samtliga andra jägare att använda västarna. Ingen av de svarande anger att deras hundar haft kontakt med rovdjur, däremot hade en fjärdedel haft kontakt med vildsvin och 85 procent av de svarande upplever att de känner sig tryggare med väst på hunden.

Upplevdes som tunga

28 hade köpt västar av stål och fem köpte elvästar. Bägge grupperna var nöjda med sina val, nackdelen med västarna var att de ibland upplevdes som tunga och otympliga för hundarna.

Vid länsstyrelsens pressträff i går demonstrerade jägaren Reine Pettersson med sin hamiltonstövare Kompis hur skyddsvästarna används i praktiken.
Vid länsstyrelsens pressträff i går demonstrerade jägaren Reine Pettersson med sin hamiltonstövare Kompis hur skyddsvästarna används i praktiken. FOTO: SUSANNA GUSTAVSSON

Länsstyrelsen i Örebro ger även i år bidrag till inköp av skyddsväst för ställande och drivande jakthundar.

Ansökan måste lämnas senast den 15 december och bidraget uppgår till 50 procent av inköpskostnaden eller max 5 000 kronor.