facebooktwittermail d

Tummen ner för sänkt reduktionsplikt

Nyligen gick remisstiden ut för de instanser som vill ha en åsikt om regeringens planer på sänkt reduktionsplikt. Förslaget sågas av de flesta instanser.