facebooktwittermail

Tufft för tall och ras för RASE

Bedrövligt läge för tallen och små möjligheter för flera lövträd att klara sig. Det konstaterar Skogsstyrelsen efter årets viltbetesinventering i Götaland.

FOTO: ULF ARONSSON

Årets viltbetesinventering i Götaland visar att mer än hälften av tallarna har viltskador. Enligt Skogsstyrelsen är nivån fortfarande "oacceptabel" trots omorganisationen av älgförvaltningen för fem år sen. För att skogsbruket ska klara sina mål måste andelen skadade tallstammar ned till 20 procent.

"Läget är fortsatt bedrövligt totalt sett eftersom mer än hälften av alla ungtallar i Götaland är viltskadade. Vi tycker att markägare och jägare har fått de instrument de behöver men vi ser ändå inte några tydliga förändringar. Vi förväntar oss nu att älgförvaltningen i större utsträckning tar hänsyn till inventeringens resultat", säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Lövträd illa till

Inventeringen visar också att älgens favoriter bland lövträden - rönn, asp, sälg, och ek, ofta förkortat RASE, också ligger illa till. Det är mer regel än undantag att dessa är betade av hjortdjur.

"Vi ser tyvärr en kraftigt försämrad möjlighet för betesbegärliga trädslag som rönn, asp, sälg och ek, att klara den tuffa konkurrensen och därmed kunna växa upp till ett stort träd", fortsätter Christer Kalén.