facebooktwittermail

Tufft för köttproducenter

Lönsamheten för gräs- och naturbeteskött har minskat i takt med att priset för konventionellt uppfött kött ökat kraftigt. "Det senaste bokslutet var plus - minus noll", säger Märta Jansdotter, vd på Gröna gårdar.

På Jan Lundgrens naturbete i en bäckravin i Järpås kommer kreaturen oss till mötes. De här djuren äter bara gräs och de är slaktfärdiga först vid 3 års ålder ungefär.