facebooktwittermail d

Tufft för grisproducenter i hela Europa

Grisproducenter runt om i Europa är drabbade av stigande kostnader och sjunkande lönsamhet.