facebooktwittermail d

Tufft år för ekologiskt – "Inne i en period vi inte sett i modern tid”

Tappet för ekomaten fortsätter och nästan 18 000 hektar jordbruksmark ställdes om från ekologiskt till konventionellt förra året, enligt beräkningar från Ekologiska Årsrapporten 2022. 

Sverige har en hög andel ekologisk jordbruksmark, men förra året valde flera lantbrukare att sluta med ekologiskt. 

Ungefär 18 000 hektar jordbruksmark ställdes om till konventionellt förra året, av dem är cirka 13000 hektar åkermark. I areal motsvarar det ungefär 100 ekogårdar på ett år.