facebooktwittermail

Tuffaste höstbruket sedan 2012

Rådgivare uppskattar att bara 50 till 75 procent av den planerade höstsådden har kunnat genomföras. Kyla, regn och den sena säsongen gör det bättre att satsa på vårsäd i många områden.

FOTO: ANDERS FÄLLMAN

Den besvärliga hösten med ideliga regnskurar har orsakat stora problem med att hinna så allt i rätt tid. Hans Romarker, växtodlingsrådgivare på hushållningssällskapet i Kalmar, uppskattar att högst 75 procent av den planerade arealen har såtts i länet.

– Odlarna har tvingats kasta om i växtodlingsplanerna och höstså på de skiften där det helt enkelt varit möjligt att komma ut, säger han.

Sådd av höstraps, höstråg och höstkorn är för sent. Egentligen ska det gå bra att så höstvete hela oktober i Kalmarregionen men han är tveksam till om odlare ska göra det i år.

– Höstsådd förutsätter att det finns värme, men det är kallt både i marken och i luften så många avslutar säkert sådden lite tidigare, säger han.

ATL-TV: ”Det finns fortfarande hopp”

Per Axelsson, odlingsrådgivare på Lovang Lantbrukskonsult i Östergötland, gör en liknande uppskattning. Ungefär en tredjedel av den planerade höstsådden har inte blivit av i länet även om det skiljer stort mellan den östra och västra delen.

Bättre med vårsäd

– För de lantbrukare som inte hunnit höstså alls kan det vara värt att försöka så. Men fattas det bara ett eller några skiften är det bättre att satsa på vårsäd, säger han.

Svante Andersson, växtodlingsrådgivare på hushållningssällskapet i Skaraborg, menar att tidsgränsen för höstsådden redan har passerats i länet.

– Det kanske kommer att sås lite till, men inga stora arealer. Den generella uppmaningen är att så vårsäd eftersom det är större sannolikhet att få en bra gröda då, säger han.

Carl Blackert, växtodlingsrådgivare på hushållningssällskapet i Halland, tror att så mycket som hälften av den planerade höstvetearealen i länet inte hunnit sås i år.

– Ett rejälare regn natten till fredagen gör att höstsådden nu är avslutad, säger han.

LÄS OCKSÅ: Blött väder bromsar höstsådden

De senaste åren har höstarna bjudit på mycket bra förhållanden för höstbruket. I fjol låg den höstsådda vetearealen på 410 500 hektar enligt Jordbruksverkets statistik. Men man behöver bara gå tillbaka till 2012 för att hitta ett väderår som också orsakade ett mycket besvärligt höstbruk. Då låg höstvetearealen på 221 700 hektar, vilket bara motsvarar 54 procent av 2016 år areal. Det förgicks av ytterligare ett år med tufft höstbruk, 2011, då höstvetearealen bara nådde upp till 288 100 hektar.

Dålig fart på höstrapsen

Varma höstar har också gynnat höstrapsen de senaste åren, vilket inte är fallet i år.

– Höstrapsen har stått och stampat lite grann och är inte riktigt så stor som vi skulle vilja ha den i dag, säger Carl Blackert, Halland.

Emelie Andersson på hushållningssällskapet i Örebro anser också att det är för sent att så höstvete nu.

– Det börjar bli svårt att hinna med nu och få bruk på jorden, säger hon.

Längre söderut, i Skåne, finns det fortfarande gott hopp om att hinna med mer. Ida Lindell på HIR Skåne i Kristianstad, menar att det går att så höstvete på de lättare jordarna i nordöstra Skåne ända in i november.

Tunga ax bäst

– Men man får resonera runt sortval, utsädesmängder och etableringsmetod, säger hon.

Det handlar om att satsa på sorter som inte bygger avkastningen på att ha många sidoskott, utan snarare på att ha många eller tunga kärnor i axen. Exempel på sådana höstvetesorter är Cubus, Praktik och Norin.

LÄS OCKSÅ: Nu hotas även potatisen av regnet

– Sedan behöver i många fall utsädesmängd justeras, både på grund av den sena tidpunkten, vilken etableringsmetod som används och eftersom allt regn gjort det svårare att få bra bruk på jorden i år, säger hon.

PREMIUM: Skogsjättar slåss om den ryska marknaden

ATL-TV: Helikopterjakt efter grundvattnet

PREMIUM: Torken som får spannmålsodlarna i norr att satsa