facebooktwittermail d

Tuffa villkor för nystartare i jordbruket

Om fler räknade på lönsamheten med nya arrenden skulle det bli lättare för yngre att komma in i branschen, säger Lars Andersson, Sveriges Jordbruksarrendatorer (SJA).